Gebruikers

icon gebruikers Beheerders van het magazine kunnen de gebruikersrechten beheren. Dit houdt in:

 • Gebruikers toevoegen, wijzigen en verwijderen;
 • Rechten van gebruikers en profielen aan gebruikers toekennen.
 • Groepsprofielen maken, wijzigen en verwijderen;

Een gebruiker toevoegen

nieuwe gebruiker

Als beheerder kun je nieuwe gebruikers toevoegen. Je kunt deze gebruikers rechten op de gehele of een deel van de magazinesite geven. Je kunt onderscheid maken in gebruikers die alleen pagina’s kunnen aanpassen (editors) en gebruikers die ook pagina’s kunnen publiceren (publishers)

 1. Kies voor 'Nieuwe gebruiker';
 2. Voer de benodigde gegevens in:
  Volledige naam: de volledige (echte) naam van de gebruiker. Uitsluitend voor beheerdoeleinden;
  Gebruikersnaam: deze naam moet bij het inloggen worden ingevoerd;
  E-mailadres: geef het e-mailadres van de gebruiker op;
  Wachtwoord: geef het wachtwoord van de gebruiker op;
  Herhaal wachtwoord: herhaal het wachtwoord als check op juiste invoer van het wachtwoord;
  Status: geef aan of het account wel of niet actief is;
  Rol: maak een keuze uit de beschikbare gebruikersrollen: editor, publisher of beheerder;
  Gebruikersprofiel: maak een keuze uit de beschikbare gebruikersgroepen of kies voor ‘Custom profile’. Je kunt dan in de boomstructuur een specifiek profiel voor deze gebruiker aangeven.
  Modules: geef met een vinkje aan tot welke modules de betreffende gebruiker toegang heeft. De beschikbare modules zijn afhankelijk van je keuzes bij de selectie van je magazinesite.
 3. Kies voor 'Opslaan' om de nieuwe gebruiker te bewaren.

Gebruikersrollen

In Magzmaker zijn de volgende gebruikersrollen gedefinieerd:

 • Editor: alleen schrijfrechten zonder de mogelijkheid nieuwe elementen te plaatsen of bestaande elementen te verplaatsen. Zo kunnen teksten aangepast worden, zonder dat de opmaak verloren kan gaan;
 • Publisher: als editor, maar inclusief publicatierechten;
 • Beheerder: heeft alle rechten inclusief toegang tot het gebruikersbeheer.

Profielen maken

Geef in de structuur van het magazine aan welke pagina's de gebruiker mag beheren door deze aan te vinken.

 • Het is mogelijk om met 'Tak selecteren' in één keer alle onderliggende pagina's aan te vinken;
 • Met 'Tak deselecteren' kunnen in één keer alle onderliggende pagina's uitgevinkt worden;
 • Het is mogelijk om heel selectief rechten in te stellen. Door het -teken aan te klikken klapt de betreffende tak van de boomstructuur open. Je kunt de onderdelen hierin los aanklikken.

Een groepsprofiel maken

groepsprofiel maken

Het aanmaken van groepsprofielen is geschikt voor grotere organisaties. Zo kun je sneller rechten toekennen aan individuele gebruikers. Je definieert de rechten op groepsniveau, waarna gebruikers worden ingedeeld in een bepaalde groep.

 1. Klik op 'Groepsprofiel maken';
 2. Vul achter 'Profielnaam' de gewenste naam voor de nieuwe groep in;
 3. Vink vervolgens aan welke onderdelen van het magazine de betreffende groep mag beheren; 
 4. Kies voor 'Bewaren'. Het profiel wordt nu aangemaakt.