Nieuwsbrief

Eén van de krachtigste middelen om het contact met de lezers van jouw magazine te onderhouden en hen op een nieuwe editie te attenderen is een e-mail nieuwsbrief.

Een nieuwsbrieffunctie kan onderdeel zijn van een website. Er bestaat ook webtools waarmee je nieuwsbrieven kunt versturen. We noemen: